Rooster van aftreden Bestuur

Jaarvergadering 2019:

Aftredend: Jan Raaijmakers, herbenoembaar.

Jaarvergadering 2020:

Aftredend: Herman Knape, Gerard Oldeman, niet herbenoembaar.

Aftredend: Leo van Wijk,

Jaarvergadering 2021:

Piet van Wijngaarden, herbenoembaar

Jaarvergadering 2023:

Aftredend: Jan Raaijmakers, niet herbenoembaar.

Jaarvergadering 2024:

Aftredend: Leo van Wijk, niet herbenoembaar.

Aftredend: Henk Middag, herbenoembaar

Jaarvergadering 2025:

Aftredend: Piet van Wijngaarden, niet herbenoembaar.

Jaarvergadering 2026:

Aftredend: Siny Scholte Aalbes-Schomaker, herbenoembaar