Namenlijst bestuursleden Agrifirm, Pensionada 

Samenstelling bestuur maart 2021

 Jan Raaijmakers         Voorzitter              Geffen

 Leo van Wijk                Vice Voorzitter     Putten

 Piet van Wijngaarden Secretaris              Bodegraven

 Peter van de Heuvel    Penningmeester/Leden Administratie            Beek en Donk

 Henk Middag               Notulist / website                Barneveld