Namenlijst bestuursleden Agrifirm, Pensionada 

Samenstelling bestuur juni 2022

 Jan Raaijmakers         Voorzitter              Geffen

 Leo van Wijk                Vice Voorzitter     Putten

 Piet van Wijngaarden Secretaris              Bodegraven

 Siny Scholte Aalbes-Schomaker    Penningmeester/Leden Administratie            Ter Apel

 Henk Middag               Notulist / website                Barneveld