Lidmaatschap

Ledenaantal

De ledenaantal op 22 juni 2022: 818 leden

Contributie

De contributie voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 10 per lid. (Middels een door u verleende machtiging wordt dit bedrag automatisch van uw bankrekening afgeschreven)

Aanmelden

————————————————————————————————————————

Aanmeldingsformulier printen en opsturen

Wijzigingen

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u het wijzigingsformulier downloaden.

Wijzigings formulier

————————————————————————————————————————

Wijzigingsformulier printen en opsturen

————————————————————————————————————————

Lidmaatschap opzeggen

Heeft U besloten om uw lidmaatchap op te zeggen? Dat vinden wij erg jammer. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de reden van uw afmelding. Zo kunnen we onze gepensioneerden vereniging continu verbeteren. Wij stellen het op prijs als U de reden van afmelding vermeldt in uw brief of mail.
Per mail.
Stuur uw verzoek naar agrifirmpensioen@outlook.com onder vermelding van ‘Opzegging lidmaatschap.’
Schriftelijk
Bent U niet in de gelegenheid te mailen, stuur dan uw brief naar:
Siny Scholte Aalbes-Schomaker
Schotslaan 6 9561 TD Ter Apel
Let op: Bij schriftelijke opzegging wordt de einddatum van uw lidmaatschap bepaald aan de hand van de ontvangstdatum van uw opzegbrief. Na verwerking van uw opzegging stopt de incassering van de contributie.