Agrifirm.nl

Recent nieuws

Herman

25 februari 2019

Concept notulen vergadering 13 mrt.2018 staan onder Vereniging/Vergaderingen
Herman

06 mei 2019

Geachte leden van Vereniging van Gepensioneerden Agrifirm,

 

De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG en NVOG zijn,  al gedurende langere tijd met diverse overheidsinstellingen en sociale partners aan het praten om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen, zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan.  

Vanwege het uitblijven van enig succes zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin worden de commissieleden dringend gevraagd om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat KNVG en NVOG wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces. 

Wij als bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Agrifirm vinden het belangrijk dat deze petitie ondersteund wordt ondanks dat onze pensioenen niet gekort kunnen worden

en ook zeker voorlopig niet geïndexeerd worden. Wij vinden dat de koepelorganisaties van gepensioneerden bij het overleg aanwezig moeten zijn.

Wij vragen u om zoveel mogelijk middelen aan te wenden om de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl  Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei.”

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, 

Jan Raaijmakers, voorzitter
Presentatie Jaarvergadering 19/21 maart 2019 staat onder Vereniging/Vergaderingen
Voorlopige financiële cijfers 2018 vindt u in de rubriek Vereniging/Vergaderingen