Agrifirm.nl

Samenstelling bestuur

Jan Raaijmakers

Voorzitter
Geffen

Leo van Wijk

Vice Voorzitter
Putten

Piet van Wijngaarden

Secretaris
Waarder

Peter van de Heuvel

Penningmeester/LedenAdministratie
Beek en Donk

Gerard oldeman

Actualiteit Pensioenzaken/Notulist
Nieuwleusen

Herman Knape

Lid/Communicatie PR/Website
Meppel