Agrifirm.nl

Secretariaat.

Het secretariaat van de vereniging wordt uitgevoerd door:

Piet van Wijngaarden
Pr. Bernardstraat 51
3466 LS Waarder